Stratus Blog

Follow along with us as we share our experiences in the industry - the highs, the lows, and everything that falls in between.

Interview met Wim Venema

Vragen over miraDry handen/voeten etc aan dermatoloog Wim Venema U bent de ontwikkelaar van de huidige miradry fresh standaard. Wat is het verschil tussen de oude miradry en de miradry fresh procedure ? De belangrijkste verandering zit in de nakoeling. … Read More

Featured Post