Interview met Wim Venema

Vragen over miraDry handen/voeten etc aan dermatoloog Wim Venema

U bent de ontwikkelaar van de huidige miradry fresh standaard. Wat is het verschil tussen de oude miradry en de miradry fresh procedure ?

 

De belangrijkste verandering zit in de nakoeling. Tijdens de verhitting van de zweetklieren door de miraDry wordt de opperhuid gekoeld. Dit is om de opperhuid te beschermen tegen verbranding. Oorspronkelijk was er naast deze koeling tijdens de verhitting een nakoeling van 20 seconden. In mijn ogen was deze nakoeling te lang waardoor een deel van het oppervlakkig effect op de zweetklieren werd verminderd. Ik heb een onderzoek gedaan naar veiligheid van kortere nakoeling ondersteund door histologisch (weefsel)onderzoek. Hierbij bleek een nakoeling van 10 seconden het meest veilige en effectieve protocol te zijn. Dit werd gecombineerd met toepassen van verdunde verdoving waardoor iedereen op stand vijf behandeld kon worden ongeacht de hoeveelheid onderhuids vet.

Als medisch adviseur van miraDry heb ik een aanpassing in het toenmalige protocol voorgesteld. Dit is door het Amerikaanse moederbedrijf wereldwijd overgenomen en kreeg de naam miraDry Fresh.

 

Door de aanpassingen is het aantal mensen met een goed resultaat na een behandeling duidelijk toegenomen.

 

Wanneer verwacht u de miradry voor handen en voeten in Nederland ?

 

Ik heb hier in het verleden ook al eens over geschreven. Ook heeft collega van Coevorden hier recent ook een stuk over geplaats. Er zijn op dit moment twee behandelaars in Europa die vooral handen daadwerkelijk behandelen; collega Schick in München en collega Shra in Londen. Ik weet hoe ze het doen. De hand wordt lokaal verdoofd door middel van een polsblock. Daarna wordt de miraDry behandeling uitgevoerd waarbij zij verschillende protocollen qua energie niveaus gebruiken. Een belangrijk probleem bij de behandeling vormt de samenstelling van de huid dat wil zeggen er is minder onderhuids vet en een andere opbouw van de huid met daarnaast ook oppervlakkige gevoelszenuwen. Hierdoor is de kans op effect afgemeten tegen het risico op complicatie een stuk minder gunstig dan bij de behandeling van de oksels. Daarnaast is deze behandeling off-label dat wil zeggen niet geregistreerd en goedgekeurd door de FDA. Dit kan bij complicaties moeilijkheden geven met verzekeringen.

 

Ik verwacht dat in de toekomst hoogstens enkele centra in Nederland deze behandeling zullen gaan bieden. In tegenstelling tot de behandeling van de oksels ga je geen aanbieders vinden op iedere hoek van de straat.

 

Kan de miradry ook gebruikt worden op rug en borst?

 

De miraDry kan prima worden gebruikt op de rug of de borst. Collega Schick heeft zich hierin gespecialiseerd. Zoals je begrijpt zijn de patronen die worden gebruikt onder de oksel qua oppervlak ontoereikend voor borst en rug. Ook is de behandelkop erg klein om grote oppervlakten te kunnen doen. Ik verwacht op het gebied van ontwikkeling in deze richting meer dan voor handen en voeten. Wat er nodig is is een aangepaste kop en grotere sjablonen. Voor wat betreft de problemen zoals ik beschreef bij de behandeling van handen en voeten verwacht ik deze hier niet.

 

U behandeld sinds 2014 patienten met de miradry. Is uw ervaring dat dit echt een blijvende oplossing is of ziet u terugval bij patienten?

 

In bijna alle gevallen is het effect blijvend. Er zijn patiënten die na enige tijd toch terugvallen weliswaar niet tot het oorspronkelijke niveau maar toch behoorlijk frustrerend. Mijns inziens streef je bij de behandeling tot een substantiële reductie van het aantal zweetklieren waarbij je de hele as waarin het zweten zich afspeelt, dus ook de centrale aansturing, wordt gereset. Je kunt je voorstellen dat dit systeem in de loop van de tijd toch weer meer van zich doet spreken. Ik zeg vaak tegen mijn patiënten dat het zweten zich afspeelt in het hoofd. Daarmee bedoel ik niet dat het aanstellerij is of inbeelding of altijd ten gevolge van stress. Ik bedoel daarmee te zeggen dat het proces van zweten complexer is dan alleen een eindorgaan wat te actief is.

 

Verwacht u dat de miradry behandeling goedkoper gaat worden of zelfs vergoed ? Ergo, wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht?

 

De miraDry behandeling is kostbaar en ik realiseer mij dat goed. Ik wil hier niet in detail treden waar de kosten allemaal door worden bepaald. Ik kan wel zeggen dat Nederland wereldwijd een van de goedkoopste aanbieders is. Ik verwacht dus niet dat de prijs hier omlaag gaat. Je zou eerder verwachten gezien algehele kostenstijging in onze maatschappij dat de prijs van de miraDry behandeling op een bepaald moment omhoog moet.

 

Wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Enkele jaren geleden is bijvoorbeeld vanuit de Mauritskliniek een zeer interessant artikel verschenen over effectiviteit en tevredenheid van patiënten. Hier bleek de effectiviteit goed maar de tevredenheid volgde niet altijd. Hieruit konden we concluderen dat goede voorlichting en management van verwachting zeer belangrijk is.

 

De vergelijkende studies die nodig zijn om tot een vergoeding te komen zijn moeilijk uitvoerbaar gezien de zeer hoge kosten die dit met zich meebrengt en vooral ook het ontbreken van een goede vergelijkende therapie.

 

Dermatoloog Wim Venema – medisch adviseur Nederlandse Hyperhidrosis Patiëntenvereniging

Zit je zelf met een lastig zweetprobleem? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Comments are closed.